การให้บริการออกแบบการลงทุน

การให้บริการออกแบบการลงทุน

การแนะนำการลงทุนแบบครบวงจร 5 ขั้นตอน ด้วยระบบการบริการที่มีมาตรฐาน และดูแลการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ขั้นที่ 1
มีการให้บริการทางการเงินที่หลากหลายให้ตรงกับจุดประสงค์ การลงทุนสามารถเลือกกำหนดนโยบายตามความต้องการได้
ขั้นที่ 2
บริการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยทีมงานมืออาชีพ
ขั้นที่ 3
มีช่องทางการลงทุน และอำนาจการต่อรองที่มากขึ้นในการลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ
ขั้นที่ 4
มีความคล่องตัว และยืดหยุ่นในการปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์ ติดตาม และประเมินผลอยู่เสมอ
ขั้นที่ 5
รายงานสรุปมูลค่า และสถานะการลงทุน สะดวก ชัดเจน โปร่งใส และเป็นปัจจุบัน

การกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสม

การจัดพอร์ตการลงทุนด้วยการผสมผสานหลากหลายสินทรัพย์เข้าด้วยกัน เพื่อปรับความเสี่ยงให้เหมาะสม กับเป้าหมายการลงทุนยกตัวอย่าง เช่น พอร์ตการลงทุนอาจผสมผสานระหว่าง หุ้น หุ้นต่างประเทศ ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ต่างประเทศ ทองคำ REIT เป็นต้น

Portfolio Model

ประสงค์ที่จะรับข้อมูลเพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อได้ที่ wealth-advisor@fnsyrus.com / 02-646-9650